Thứ Sáu, 22 Tháng Mười, 2021

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tôi là người điều hành Phúc Nguyễn Blog

Thông tin cá nhân và lý do tôi thu thập dữ liệu

Tôi thu thập thông tin về bạn trong quá trình đăng tải bình luận lên website.

1. Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận.

2. Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết,v.v…). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Bạn có quyền nào với dữ liệu của mình

Bạn có thể yêu cầu tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà tôi lưu giữ về bạn.

Thông tin liên hệ của tôi

Hoặc bạn có thể truy cập trang liên hệ để có thêm thông tin của tôi.