Chính Sách Bảo Mật

Tôi là ai?

Chào bạn! Tôi là Phúc – quản trị viên của website này. Tại đây tôi sẽ thông báo minh bạch những bảo mật thông tin của website và những thông tin và dữ liệu của bạn tôi dùng với mục đích gì.

Tôi đang thu thập dữ liệu cá nhân nào?

1. Dữ liệu từ khách bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi phân tích địa chỉ email của bạn cung cấp cho dịch vụ Gravatar để hiển thị hình ảnh hồ sơ của bạn. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị trên website của tôi.

2. Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của tôi, bạn có thể lưu tên website và địa chỉ email của mình vào cookie. Đây là để thuận tiện cho bạn giúp bạn không phải điền lại các thông tin khác. Những cookie này có thời hạn sử dụng là một năm.

Nếu bạn có tài khoản và bạn đăng nhập vào trang web này, tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình kéo dài trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

3. Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác tương tự như khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi của bên thứ ba và theo dõi sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Website của tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó được giữ lại cho đến khi tôi xóa nó. Điều này là để tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của tôi (nếu có), tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà tôi giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Scroll to Top
0 Shares
Share
Tweet
Pin
Share
Share